Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σωκράτης - Comenius I

Το σχολείο μας συμμετείχε στο 3ετούς διάρκειας (2006-2009), ευρωπαϊκό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Σωκράτης - Comenius I με τίτλο "Προστατεύοντας το περιβάλλον της Ευρώπης - Σήμερα και για το μέλλον". Συνεργάτες μας είναι σχολεία από 4 χώρες: Maria Regina Girls� Junior Lyceum (Μάλτα), College Paul Claudel (Γαλλία), Zespol Szkol Nr 1 Bialystok (Πολωνία) και Rugby High School (Αγγλία). Ο τριετής μας προγραμματισμός περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

1ος χρόνος: Διαχείριση απορριμμάτων - Ανακύκλωση υλικών και τέχνη

2ος χρόνος: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Υγειές σχολικό περιβάλλον

3ος χρόνος: Φύση: μελέτη χλωρίδας και πανίδας μιας προστατευόμενης περιοχής (Λ. Κερκίνη)

Αυτό το πρόγραμμα Comenius  στοχεύει στο να προωθήσει την περιβαλλοντική συνείδηση  στο σχολείο   και  στις  τοπικές κοινωνίες. Η  κατευθυντήρια δύναμη πίσω από το πρόγραμμα ήταν το αίσθημα, ότι η  προστασία του περιβάλλοντος  είναι καθήκον τόσο για τις σημερινές  όσο και για τις  μελλοντικές γενιές. Επομένως ο κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να εμπλουτίσει τις γνώσεις των μαθητών, σχετικά με αυτό το θέμα και να βελτιώσει έτσι την πληροφόρηση πάνω σε θέματα προστασίας του πλανήτης μας, όπως και για  να βοηθήσει τους μαθητές  να εξετάσουν μερικές ανησυχητικές πτυχές των σύγχρονων καιρών, όπως: ρύπανση και απόβλητα, μείωση της υπερκατανάλωσης και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς επίσης και σε θέματα σχετικά με τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια  περιβαλλοντικά ζητήματα  και τις συνέπειές  τους, των οποίων τα αποτελέσματα απειλούν την ισορροπία της βιόσφαιρας και προοιωνίζουν ένα ζοφερό μέλλον.

Επιπλέον, η προστασία του περιβάλλοντος ήταν και θα συνεχίσει  να εξετάζεται από διαφορετικούς τομείς όπως: οικονομικούς, επιστημονικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς. Αυτές οι  πτυχές  συζητήθηκαν με τους μαθητές και τονίστηκαν μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Οι μαθητές  ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν τις ιδέες τους κατά  τρόπο συμβολικό και  αλληγορικό με τη βοήθεια των διαφορετικών μέσων τέχνης σε κάθε ένα από  τα ευρωπαϊκά  σχολεία  που συμμετείχαν, ενώ παράλληλα, όλοι τους χρησιμοποίησαν στις δημιουργίες τους υλικά, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι έχουμε κατορθώσει να καθιερώσουμε στο μυαλό και την καρδιά των μαθητών μας ότι είναι αυτοί που κρατούν το κλειδί για το μέλλον του πλανήτη μας.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 10 καθηγητές με επικεφαλή τον καθηγητή πληροφορικής κ. Κωνσταντίνο Ντίνου

 

youtube_trans

ΚΑΙΡΟΣ

e-class

pi-schools

logo_espa